สัตว์ในยุคโบราณเมื่อ10,000ปีก่อนที่ได้สูญพันธุ์ลงไป

สัตว์ในยุคโบราณเมื่อ10,000ปีก่อนที่ได้สูญพันธุ์ลงไป

Woolly mammoth

ช้างแมมมอธนั้นได้สูญพันไปเมื่อ11,700ปีที่ผ่านมา ซึ่งตัวช้างแมมมอธนั้นมันได้มีความยาวของลำตัวมันประมาณ4เมตรและมันก็ยังได้มีขนที่ยาว นอกจากนี้สาเหตุของการสูญพันของช้างแมมมอธนั้นก็ยังเชื่อว่า ช้างแมมมอธนั้นมันได้สูญพันธุ์จากการถูกล่าในช่วงยุคมนุษย์หินได้ตายลงไปจนหมด

ซึ่งได้มีการค้นพบสุสานของช้างแมมมอธที่ได้มีขนาดใหญ่รวมไปถึงอาวุธในสมัยของยุคหินเป็นจำนวนมากที่มันได้ถูกฝังเอาไว้ใต้กระดูกของช้างแมมมอธนอกจากนี้ก็ยังได้เชื่อว่าในมนุษย์ของยุคหินนั้นได้ใช้ไฟและหอกปลายแหลมออกไล่ล่าเจ้าช้างแมมมอธเพื่อจะนำเอาเนื้อของเจาช้างแมมมอธนั้นนำเอามาทำเป็นอาหารจากนั้นก็นำเอาหนังของช้างแมมมอธนั้นมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม ในปัจจุบันก็ยังได้พบโครงกระดูกที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดได้ถูกนำเอาไปจัดแสดงอยู่ที่Zoologica Museumที่ประเทศรัฐเซีย

 Doedicurus Clavicaudatus

สำหรับ Doedicurus Clavicaudatusนั้นมันได้สูญพันธุ์หายไปจากโลกเมื่อ11,000ปีก่อนซึ่งได้อาศัยอยู่แถวอเมริกาใต้ ซึ่งมันก็จะมีลักษณะที่ดูเหมือนกับตัวนิ่มและลำตัวของมันนั้นได้มีกระดองปกคลุมที่ดูเหมือนกับแผ่นเกล็ดที่มันได้เป็นกระดูกที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเนื้อเยื่อทั้งนี้หัวและหางของมันก็มีส่วนที่เป็นเกล็ดเหมือนกันซึ่งมันจะมีหางของมันที่เป็นตุ้มนั้นเอาไว้ใช้สำหรับในการต่อสู้ สำหรับอาหารของมันนั้นมันก็จะชอบกินพืชผักเป็นอาหารมากกว่าและจะอาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูงทั้นี้

โดยซากฟอสซิลของมันนั้นก้ได้ถูกค้นพบในแทบของอเมริกาใต้นอกจากนี้ทางด้านของเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังได้วิเคราะห์ขึ้นมาอีกว่าในการสูญพันธุ์ของเจ้า Doedicurus Clavicaudatusนั้นมันอาจจะถูกล่าโดยจากมนุษย์กลุ่มแรกที่ได้ตั้งรกรากขึ้นมา เนื่องจากนี้ก็ได้มีการนำเอากระดูกมาจัดแสดงของส่วนหัวและในการจำลองของส่วนหนึ่งของเจ้า Doedicurus Clavicaudatus ที่ ROSE CENTER ที่สหรัฐอเมริกา

 Smilodon fatalisเสือเขี้ยวดาบ

สำหรับเจ้าเสือพันธุ์เขี้ยวดาบนั้นมันได้สูญพันธุ์ไปจากโลกเมื่อ10,000ปีที่แล้วซึ่งมันได้อาศัยอยู่ที่ยุโรปซึ่งมันได้มีขาด้านหน้ายาวกว่าขาด้านหลังของมันและยังมีหางที่สั้นรวมไปถึงเขี้ยวของมันนั้นมีความยาวและแบนที่มีส่วนโค้งเหมือนกับดาบ ซึ่งมันได้เป็นสัตว์ที่กินเนื้อและได้มีความดุร้ายมากกว่าเสือตัวอื่นๆ

และมันจะใช้เขี้ยวที่ใหญ่และแหลมคมของมันนั้นเอาไว้กระชากเหยื่อลักษณะในการออกล่าเหยื่อของมันนั้นก็จะเหมือนกับสิงโตในปัจจุบันนอกจากนี้ทางด้านนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาบอกถึงการสูญพันธุ์ของมันว่ามันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศในช่วงนั้นจึงทำให้เสือเขี้ยวดาบชนิดนี้สูญพันธุ์ไปในที่สุด

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  rb88 ล็อกอิน