โคโรนาทำพิษทำครูสอนพิเศษไม่มีงานทำ 

โคโรนาทำพิษทำครูสอนพิเศษไม่มีงานทำ 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid- 19 กำลังขยายอาณาเขตเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียนแล้วคุณครูอาจารย์ที่สอนก็ยังได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากอีกด้วยจริงอยู่ว่าในขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการปิดเทอมของเด็กนักเรียนชั้นประถมและเด็กนักเรียนชั้นมัธยมซึ่งมีผลทุกจังหวัดของประเทศ

แต่เชื่อหรือไม่ว่าช่วงฤดูการปิดเทอมใหญ่ของเด็กนักเรียนนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนสอนพิเศษรวมถึงสถาบันสอนพิเศษต่างๆจะได้กรอกโกยรายได้จากการเรียนการสอนในช่วงเวลาการปิดเทอมและยังเป็นการหารายได้พิเศษของคุณครูที่หมดช่วงเวลาการสอนธรรมดามาสอนพิเศษและจะได้เงินค่าสอนพิเศษเยอะมากขึ้นรวมถึงครูสอนพิเศษที่เดินทางมาจากต่างประเทศต่างก็ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งหมดส่วนหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันถ้ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเองโรงเรียนเอกชนหรือแม้แต่สถาบันการเรียนต่างๆ

ทั้งการสอนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย  ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น สอนคณิตศาสตร์รวมถึงสถาบันที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงไม่ว่าจะเป็นการเต้น การร้องเพลง รวมถึงสถาบันที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีต่างๆก็ปิดให้บริการเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากที่ผู้ปกครองเองก็เล็งเห็นแล้วว่าหากนำบุตรหลานมาเรียนในช่วงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วย

ซึ่งอาจจะได้รับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็เป็นได้หลายสถาบันอาจจะยังมีการเปิดสอนอยู่เพราะว่ายังมีเด็กนักเรียนที่สนใจไปเรียนอยู่แต่ล่าสุดนี้เมื่อทางรัฐบาลประกาศให้มีการปิดห้างสรรพสินค้าทุกแห่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทำให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนอยู่ในห้างต้องปิดตัวลงไปด้วยซึ่งนั่นทำให้อาจารย์ที่รับสอนพิเศษตามสถาบันตามห้างต้องถูกงดการสอนลงไปด้วยเช่นเดียวกัน

ดังนั้นผลกระทบนี้จึงแพร่กระจายเป็นวงกว้างสำหรับครูที่สอนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเนื่องจากว่ารายได้ลดลงและที่สำคัญถ้าเป็นชาวต่างประเทศขอโทษจะไม่มีรายได้มาจนเจอตัวเองและครอบครัวของเขาเลยช่วงนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาไทยที่กำลังเป็นอยู่ว่าทางรัฐบาลเองจะมีการช่วยเหลือเยียวยาคุณครูที่มีอาชีพสอนพิเศษอย่างนี้ได้อย่างไรยกเว้นว่าผู้ปกครองบางคนอาจจะมีการจ้างครูสอนพิเศษโดยตรงให้มาสอนบุตรหลานของตนเอง

ที่บ้านมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเนื่องจากผู้ปกครองเองก็กลัวเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเช่นเดียวกันดังนั้นส่วนใหญ่จึงมาป้องกันตัวเองให้อยู่แต่ในบ้านรวมถึงคงไม่อยากให้ใครที่ไม่รู้จักและไม่รู้ว่าเขามีเชื้อไวรัสโคโรน่าอยู่หรือไม่เข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านของตนเองหรือใกล้ชิดกับกฎหมายของตนเอง