โรงเรียนทั่วประเทศกำลัง เตรียมตัวกับวันเปิดเทอม

โรงเรียนทั่วประเทศกำลัง เตรียมตัวกับวันเปิดเทอม

 

             จากการที่ทางรัฐบาลได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วและยืนยันแน่นอนแล้วว่าจะให้มีการเปิดการเรียนการสอนของนักเรียนทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม ปีพศ. 2563 มีนั้นโรงเรียนต่างๆทั่วทุกภาคและทุกจังหวัดต่างก็เริ่มทยอยออกมาหามาตรการในการดูแลนักเรียนในช่วงที่จะมีการเปิดเทอมในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมนี้

โดยมีการจัดแผนการว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างเพื่อให้ชั้นปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเมื่อโรงเรียนมีการเปิดเทอมก็จะต้องมีการดูแลคุณภาพการใช้ชีวิตของนักเรียนภายในโรงเรียนอย่างดีเพื่อไม่ให้มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าเกิดขึ้นภายในโรงเรียนดังนั้นคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงได้มีการกำหนดนโยบายออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษาใหม่ซึ่งจะต้องมีการสอบเข้าเช่นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยนักเรียนเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าเรียนได้ทันทีจะต้องมีการสอบเข้าก่อนซึ่งปกติแล้วเราจะมีการทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ค่อนข้างที่จะมีการวางแผนให้รัดกุมมากกว่าเดิมโดยจะมีการกำหนดว่าจะมีการเปิดให้นักเรียนไปทำการสมัครเรียนได้ในวันที่ 3 ถึงวันที่ 12 เดือนพฤษภาคมปีพศ 2563 หลังจากนั้นก็จะมีการให้นักเรียนแต่ละคนไปสอบเพื่อคัดเลือกเข้าไปโรงเรียนที่ตนเอง

ต้องการโดยจะมีการกำหนดการสอบช่วงประมาณเดือนมิถุนายนปีพศ. 2563 ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะมีการประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าการนั่งสอบนั้นจะให้นักเรียนไปนั่งสอบที่ไหนและจะมีการจัดเตรียมที่สอบอย่างไรรวมถึงวันสอบนั้นจะมีการกำหนดเป็นวันที่เท่าไหร่แน่นอนว่าในเรื่องของการลงทะเบียนการเข้าไปเลือกสถานที่ที่เราจากเรียนนั้นสามารถทำได้ผ่านทางระบบออนไลน์

แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดการสอบจริงๆนักเรียนทุกคนจะต้องมีการไปสอบตามสถานที่ที่มีการกำหนดไว้ให้เพราะจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตหรือไม่ดังนั้นการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นั้นจึงไม่สามารถสอบผ่านทางระบบออนไลน์ได้แน่นอนดังนั้นทางโรงเรียนต่างๆจึงจะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้รองรับจำนวนนักเรียน

ให้เพียงพอกับผู้ที่เดินทางมาสอบและต้องมีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าสอบให้ชัดเจนมีการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนมีการเข้าสอบเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงการตรวจวัดไข้ก่อนให้นักเรียนเข้าห้องสอบซึ่งเป็นหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ทางเข้า rb88